Dorpsbelangen

Bestuur en commissies

Dorpsbelangen Noordlaren (DBN) is een bestuurlijke vereniging. Het doel van de vereniging is de belangen van de dorpsgemeenschap als geheel te behartigen. Dit doet zij bij instanties, zoals het gebiedsteam Haren van de gemeente Groningen.

Rol

  • representatief, vertegenwoordiger, de brug tussen dorp en gemeente;
  • verbindend; het bij elkaar brengen van dorpsgenoten, verenigingen en dorpsinitiatieven.


Motto

Stimulerend met elkaar praten leidt tot nog betere samenwerking.

Bestuur

Aldert Jan van Dijk voorzitter
Anita Tan penningmeester
Thom Verheul secretaris
Vera Heine algemeen bestuurslid
Luuk Hoenderken algemeen bestuurslid
Paul van de Ven algemeen bestuurslid

E-mailadres Dorpsbelangen: verenigingdorpsbelangen@noordlaren.eu.

Commissies
Dorpsbelangen werkt met 2 à 3 dorpsthema’s per jaar. Meestal gebeurt dat in nauw overleg met het gebiedsteam Haren. Een werkgroep van DBN bestaat uit een aantal leden van de vereniging en uit minstens één bestuurslid.

Thema’s en commissies
In 2024 houdt DBN zich onder andere bezig met de thema’s dorpswebsite, zandwegen en wonen.

Wooncommissie
E-mailadres: wooncommissie-noordlaren@noordlaren.eu.
Paul van der Ven en Thom Verheul namens DBN en anderen.

Dorpswebsite-commissie
Borgert Vrieling (webbeheerder), Aldert Jan van Dijk en Thom Verheul namens DBN.
E-mailadres: website@noordlaren.eu.

Zandwegen-commissie
Luuk Hoenderken namens DBN en anderen.
E-mailadres: zandwegencommissie@noordlaren.eu.

Lidmaatschap en ledenvergaderingen

“Lid kunnen zijn alle gezinnen, in gezinsverband samenwonenden en alleenstaande inwoners van Noordlaren.” (artikel 3a uit de statuten) Leden betalen contributie. Leden ontvangen de dorpskrant gratis. Verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de dorpswebsite.

In april is de algemene ledenvergadering.  In oktober is er een verenigingenavond, een bijeenkomst met alle verenigingen, stichtingen en clubs uit het dorp.