De BartholomeUskerk

Het oudste deel van de kerk van Noordlaren, gewijd aan de apostel Bartholomeus, dateert uit het begin van de dertiende eeuw. De oorspronkelijke kerk was opgetrokken uit hout. Bij onderzoek, uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, kwamen paalkuilen tevoorschijn van een houten kerkje, dat mogelijk drie-beukig is geweest. Rond 1200 deed de baksteen zijn intrede als bouwmateriaal en kort daarop werd begonnen met de bouw van het koor. Dat sloot aanvankelijk aan op het houten schip.

Na de voltooiing van het koor is eerst het onderste deel van de toren gebouwd. Korte tijd stond er daardoor een stenen koor dat aansloot op een houten schip, dat op zijn beurt weer aansloot op een stenen toren. Het stenen schip is van iets latere datum.

Tijdens de restauratie van de kerk in de jaren zeventig kwamen diverse muurschilderingen in secco-techniek tevoorschijn. Op de oostwand van het schip van de kerk, boven de doorgang naar het koor, is het restant van een voorstelling van Christus en de twaalf apostelen te zien. De schildering is twee meter hoog en moet zich oorspronkelijk over de gehele breedte van het schip uitgestrekt hebben. In het koor is een geschilderd wijdingskruis teruggevonden.

Tijdens de Reformatie, om precies te zijn in 1589, kwam de kerk in gereformeerde handen. De preekstoel dateert uit 1675. In 1820 werd een orgel geplaatst, dat in 1876 vervangen werd door het huidige exemplaar, gebouwd door orgelmaker Petrus van Oeckelen en zijn zonen uit Glimmen.
In 1628 werd een luidklok aangekocht voor de toren, die in 1712 omgesmolten werd tot de huidige klok. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de 658 kilo wegende klok weliswaar door de Duitsers uit de toren gehaald, maar hij ging niet verloren en is na de oorlog teruggeplaatst.

Sinds eind 2021 is de kerk in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. De Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen huurt de kerk en houdt er iedere tweede zondag van de maand om 10.00 uur een kerkdienst. In de maanden juli in augustus is er ook dienst op de vierde zondag van de maand. Hiernaast wordt in de Bartholomeuskerk op de zaterdagavond voor Pasen de Paaswake gehouden en vindt er op 24 december de Kerstnachtdienst plaats.

 

De Bartholomeuskerk is officieel een trouwlocatie van de gemeente Groningen.
Hiernaast kan de kerk gehuurd worden voor uitvaarten, concerten en andere gelegenheden.

Voor nadere informatie en reserveringen:
Hanneke Ossenkoppele
Mobiel: 06 28361281
E-mail: kosternoordlaren@pkn-ng.nl