De Bartholomeüskerk

Noordlaren heeft een kerkje waarvan het oudste deel dateert uit het laatste deel van de 12e eeuw, vooral de toren heeft nog een aantal Romaanse kenmerken. De Bartholomeüskerk is een, oorspronkelijk aan de Heilige apostel Bartholomeüs gewijde kerk.

De oorspronkelijke kerk was opgetrokken uit hout. Bij onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek kwamen paalkuilen tevoorschijn van een houten kerkschip, dat – waarschijnlijk – driebeukig is geweest. Rond 1200 moet het plan zijn ontstaan om een kerk van steen te bouwen. In de loop van de dertiende eeuw werd begonnen met de bouw van de stenen kerk, althans met de bouw van het koor, dat aanvankelijk aansloot op het houten schip. Na de voltooiing van het koor, heeft men eerst (het onderste deel) van de toren gebouwd. Een korte tijd bestond er toen de situatie van een stenen koor, dat aansloot op een houten schip, dat op zijn beurt weer aansloot op een stenen toren. Het stenen schip is dus van iets later datum en wekt de indruk minder verfijnd te zijn van bouw. Tijdens de restauratie van de kerk in 1977 kwamen allerlei muurschilderingen (in seccotechniek) tevoorschijn. Op de oostwand van de kerk is een twee meter hoog en over de breedte van de hele muur geschilderde voorstelling te zien van Christus met de twaalf apostelen. Ook zijn er schilderingen te zien die de dag des oordeels verbeelden.

De kerk kwam tijdens de Reformatie, om precies te zijn in 1589, in gereformeerde handen. De preekstoel dateert uit 1675. In 1820 werd er een orgel geplaatst in de kerk. In 1876 werd het vervangen door het huidige exemplaar, gebouwd door de orgelmaker Petrus van Oeckelen en zijn zonen. Petrus zelf was toen 84 jaar. In 1628 werd er een klok aangekocht voor de toren. Deze werd in 1712 omgesmolten tot de huidige klok. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de 658 kilo wegende klok weliswaar door de Duitsers uit de toren gehaald, maar hij ging niet verloren en is na de oorlog weer teruggeplaatst.

Iedere 2e zondag van de maand wordt er een kerkdienst in de kerk gehouden. ’s Middags is de kerk open voor bezichtiging.
Daarnaast wordt er in mei 2010 een Groninger kerkdienst gehouden. Op jaarbasis vindt er de zaterdag voor Pasen een dienst plaats en is er natuurlijk de bekende Kerstnachtdienst.

Voor vragen en reserveringen van de Bartholomeuskerk
Hanneke Ossenkoppele
Zuidlaarderweg 24
9756 TM Glimmen
Mobiel: 06 28361281
E-mail: kosternoordlaren@pkn-ng.ng