Begraafplaats

De begraafplaats van Noordlaren, aangelegd in 1871, ligt fraai op de Noordlaarder es en is een gemeentelijk monument. De graven van de schrijver/schilder Johan Fabricius en zijn vrouw Anneke Bleeker liggen op deze begraafplaats. Ook orgelbouwer Petrus van Oeckelen en tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer zijn er begraven. De begraafplaats ligt achter de ijsbaan en is toegankelijk via de Pollseweg.

De begraafplaats wordt beheerd door de Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen. Alleen inwoners uit Noordlaren, Glimmen en Harendermolen worden er begraven. Het strooiveld staat open voor uitstrooiing van inwoners van de voormalige gemeente Haren, dus ook voor inwoners van Haren en Onnen.

Op initiatief van de kerk en ondersteund door de stichting Landschapsbeheer Groningen is de begraafplaats in 2005-2006 opgeknapt door vrijwilligers. Van diverse graven is geen eigenaar bekend, en deze oude, soms monumentale graven waren met het verstrijken van de jaren en door achterstallig onderhoud in verval geraakt.

De stichting Landschapsbeheer Groningen heeft een inventarisatie gemaakt van de grafmonumenten en het groen rond de begraafplaats. Hier kwam een plan van aanpak uit voor restauratie, dat vrijwilligers, eigenaren van graven en de kerk uit konden voeren. Nazaten en vrijwilligers kregen op twee voorlichtingsavonden uitleg over de restauratie en een demonstratie van de werkzaamheden die men zelf kon uitvoeren. Bijvoorbeeld mos verwijderen, overtollig groen op graven snoeien, plaatjes lijmen, hekken rond graven ontroesten of verven en letters op zerken opnieuw beschilderen. Medio 2006 zat de officiële restauratie er op. Met een slotbijeenkomst werd hierbij stil gestaan. Onder meer wethouder Niezen sprak enkele lovende woorden over dit initiatief en het verzette werk.

Na de restauratie van de begraafplaats bleef het oude toegangshek nog open staan. Dankzij twee donateurs kon het hek in 2008 hersteld worden. Het hek uit 1871 is bij een ambachtelijke smederij ontroest. Verder zijn de beschadigingen aangepakt en de originele scharnieren weer in orde gemaakt. De ongerijmdheden uit die tijd zijn zo gelaten, zoals de ongelijke afstand tussen de spijlen van het linker en het rechter hekwerk en de onregelmatige hoogte van de spitsen.

In 2021 werd de begraafplaats uitgebreid met een strooiveld voor de as van gecremeerde overledenen. Het veld – waardoor een speels graspad loopt – is ingezaaid met diverse bloemen, waarmee direct een bijdrage geleverd wordt aan de biodiversiteit in het dorp.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de begraafplaats, in 2021, werd in opdracht van de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen een documentaire over de begraafplaats gemaakt.
Deze is geplaatst op YouTube >>

Ton Lambeck schreef over de begraafplaats het lied ‘Stille Getuigen’, dat hij ten gehore bracht tijdens de bijeenkomst vanwege 150 jaar begraafplaats.
Kijk en luister via de webpagina van de kerk Stille Getuigen >> 

Een overzicht van allen die in Noordlaren begraven zijn, is te vinden op www.begraafplaatsnoordlaren.nl/register >>

Ieder jaar organiseren de beheerders een klusmorgen in het voorjaar en een bladruimdag op de tweede zaterdag in december. Iedereen die een handje mee wil helpen, is van harte welkom is. Deze dagen worden aangekondigd op deze website en in de Dorpskrant Noordlaren.

 

Meer informatie over de begraafplaats en begraven in Noordlaren
is te vinden op de website van de kerk >>

Beheerder:
Hanneke Ossenkoppele
Mobiel: 06 28361281
E-mail: kosternoordlaren@pkn-ng.nl