De Rieshoek

Historie
Het gebouw de Rieshoek heeft een lange geschiedenis. Tussen 1908 en 2014 werd er “schoolgegaan” in het karakteristieke gebouw aan de Zuidlaarderweg met de grote rode beuk op het plein. De naam, de Rieshoek, is ontleend aan het riesholt (rijshout waar bezems van gemaakt werden) dat vroeger op de plaats van de school stond. Vanwege de daling van het aantal leerlingen is in 2014 de school gesloten.

Huidige invulling
Nog steeds is de Rieshoek een laagdrempelige en levendige plek, ook nu er geen kinderen meer naar school gaan. De Rieshoek functioneert voor Noordlaarders als ontmoetingsplek en voorzieningencentrum. Er zijn onder andere een kinderdagverblijf, een dorpskapper en een dagbestedingscafé gevestigd. Op werkdagen van 10 tot 16 uur kan men er terecht voor koffie, thee of een lekkere lunch.
Daarnaast biedt de Rieshoek ruimte voor allerlei dorpsactiviteiten, zoals de jeu-de-boulesclub, peuter- en kleutergym, een ‘gratis-boeken-kast’, muziekles, dorpsborrels, Kidsclub Noordlaren en nog veel meer.

Voor een compleet en actueel overzicht van alle voorzieningen en activiteiten kijkt u op derieshoek.nl.

Het café, de hal en het speellokaal zijn ook te huur voor feesten, vergaderingen, workshops en bijeenkomsten. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier: derieshoek.nl/lokaal-huren.

Behoud en beheer
Sinds het sluiten van de school zetten Noordlaarders zich in voor het behoud van de openbare functie van het gebouw en de buitenruimte van de Rieshoek. In 2017 is daartoe een stichting opgericht: Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek.

Meer over deze stichting leest u op deze site, onder het kopje “Verenigingen”.

Communicatie
Met regelmaat verstuurt de stichting mails over de activiteiten in, en ontwikkelingen rondom, de Rieshoek. Wanneer u deze mails wilt ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar rieshoek@noordlaren.eu.

Ook heeft de Rieshoek een Facebookpagina voor aankondigingen en nieuwtjes: facebook.com/herbestemmingobsderieshoek.

Uiteraard worden dorpsgenoten ook via de dorpskrant op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.