Dorpskrant

Dorpskrant Noordlaren wil als orgaan van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren een levendig beeld geven van het denken en doen in het dorp Noordlaren. De onafhankelijke redactie is samengesteld uit vrijwilligers, die publiceren over het wel en wee van het dorp en ingaan op thema’s die spelen in de directe omgeving.

De Dorpskrant verschijnt 5 keer per jaar. Het blad wordt met aandacht voor zowel historische als prikkelend actuele onderwerpen geproduceerd in samenwerking met tal van vrijwillige schrijvers uit het dorp. Bijzondere aandacht wordt besteed aan prettige leesbaarheid en een aantrekkelijke vormgeving. Voor bedrijven in en rond Noordlaren is er ruimte om te adverteren.

De productiekosten van de Dorpskrant worden gedragen door Dorpsbelangen Noordlaren.
Wie lid is van de Vereniging en de jaarlijkse bijdrage betaalt, ontvangt het blad thuis in de bus.
De bezorging gebeurt door 13 trouwe vrijwilligers.

 

Colofon

Kopij, informatie en advertenties: dorpskrant@noordlaren.eu

Redactie: Marc Bansema, Marieke Creemer, Ulrike Dauter, Henny Groenendijk, Tiny Koning, Christine Huizing, Peter Prak, Hiska Ubels en Dick Vos

Bezorging: Marc Bansema

Oplage: 275 exemplaren (5 keer per jaar)

Drukwerk: editoo®