De Begraafplaats

De begraafplaats in Noordlaren dateert uit 1871. Het ligt fraai op de Noordlaarder es en is een gemeentelijk monument. De graven van de schrijver/schilder Johan Fabricius en zijn vrouw Anneke Bleeker liggen op de begraafplaats van Noordlaren. Ook orgelbouwer Petrus van Oeckelen en Theodorus Niemeijer, de tabaksfabrikant, zijn in Noordlaren begraven.

De begraafplaats van Noordlaren wordt beheerd door de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen. In het verleden zijn de meeste graven in eigendom aan particulieren verkocht. Tegenwoordig worden er alleen nog graven in huur uitgegeven.

De begraafplaats is in 2005 / 2006, op initiatief van de kerk en ondersteund door de stichting Landschapsbeheer Groningen, door vrijwilligers opgeknapt. Van diverse graven is geen eigenaar bekend, en deze oude, soms monumentale graven waren met het verstrijken van de jaren en door achterstallig onderhoud in verval geraakt.

De stichting Landschapsbeheer Groningen heeft een inventarisatie gemaakt van de grafmonumenten en het groen rond de begraafplaats. Hier kwam een plan van aanpak uit voor restauratie, dat vrijwilligers, eigenaren van graven en de kerk uit konden voeren. Nazaten en vrijwilligers kregen op twee voorlichtingsavonden uitleg over de restauratie en een demonstratie van de werkzaamheden die men zelf kon uitvoeren. Bijvoorbeeld mos verwijderen, overtollig groen op graven snoeien, plaatjes lijmen, hekken rond graven ontroesten of verven en letters op zerken opnieuw beschilderen. Medio 2006 zat de officiƫle restauratie er op. Met een slotbijeenkomst werd hierbij stil gestaan. Onder meer wethouder Niezen sprak enkele lovende woorden over dit initiatief en het verzette werk.

begraafplaats noordlarenNa de restauratie van de begraafplaats bleef het oude toegangshek nog open staan. Dankzij twee donateurs kon het hek in 2008 hersteld worden. Het hek uit 1871 is bij een ambachtelijke smederij ontroest. Verder zijn de beschadigingen aangepakt en de originele scharnieren weer in orde gemaakt. De ongerijmdheden uit die tijd zijn zo gelaten, zoals de ongelijke afstand tussen de spijlen van het linker en het rechter hekwerk en de onregelmatige hoogte van de spitsen.

Ieder jaar organiseren de beheerders een klusmorgen in voorjaar en zomer en een bladruimdag op de tweede zaterdag in december. Iedereen die een handje mee wil helpen is van harte welkom is. Deze dagen worden aangekondigd op deze website en in de dorpskrant Noordlaarder Nieuws.

Er is schoonmaak- en schildermateriaal aanwezig.
Voor meer informatie over de begraafplaats kunt u
de folder (2022) downloaden.

Contactgegevens
Corke van der Weijden
telefoon: 0592 580206