Stichting Festiviteiten Noordlaren

Stichting Festiviteiten Noordlaren bestaat uit een geheel nieuw bestuur sinds september 2023. Wij organiseren diverse activiteiten het gehele jaar voor het vijfjaarlijkse dorpsfeest.

Bestuur

Voorzitter Marcel Scholtens
Penningmeester Willem Bazuin
Secretaris Mark Wieland
Algemeen bestuurslid Joop Niezen
Algemeen bestuurslid Sandra Jobing
Algemeen bestuurslid Hilvert Eitens
Algemeen bestuurslid Kars Kroeze

Contact
E-mail: festiviteiten@noordlaren.eu

Aankomende activiteiten