Aanleg nieuwe transportleiding Onnen – Ruischerbrug

23 mei 2024

Door horizontaal gestuurde boring kwetsbare natuur ontzien

Waterbedrijf Groningen start later dit jaar met de aanleg van een nieuwe transportleiding tussen drinkwaterlocatie Onnen en Ruischerbrug (Project TL Onnen) . Dit is cruciaal om ook in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen leveren aan de stad Groningen en het noorden van de provincie Groningen.

Wat gaan we doen?

Vanuit de drinkwaterlocatie Onnen wordt drinkwater geleverd aan de stad Groningen en het noordelijke en oostelijke deel van de provincie. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen wordt de huidige leiding (Ø 600 mm) vervangen door een nieuwe, stalen leiding (Ø 900 mm).

De aanleg van de nieuwe transportleiding is een zeer complex project. Een deel van de transportleiding loopt door het Natura2000-gebied Westerbroekstermadepolder. Om de natuur te beschermen, wordt een gestuurde boring uitgevoerd. Hierbij wordt een tunnel gemaakt onder het gebied door, waarin de drinkwaterleiding wordt aangebracht. Door deze werkwijze zijn er minder graafwerkzaamheden nodig. Desondanks blijft het een complexe uitvoering in een kwetsbaar natuurgebied, dat wordt gekenmerkt door (zeer) natte natuur.

Vanwege het complexe karakter hebben we in het afgelopen jaar grondige voorbereidingen getroffen. Er is een grondonderzoek en onderzoek flora en fauna uitgevoerd en er is een verkeersplan ontwikkeld voor de aanvoer van materialen en materieel. Dit laatste is nodig omdat de aanvoer van onder andere de leidingmaterialen en het materieel voor het uitvoeren van de gestuurde boring  ‘exceptioneel’ van aard is, ook wel ‘zwaar transport’ genoemd. Alle voorbereidingen inclusief ook de uitvoering zelf, stemmen we in nauwe samenwerking af met onder andere Het Groninger Landschap, de gemeente Groningen, provincie Groningen en waterschap Hunze en Aas.

Informatiebijeenkomst in Onnen en Westerbroek

Om het project nader toe te lichten organiseren we een informatiebijeenkomst op 29 mei in De Tiehof Onnen en op 5 juni in Westerbroek. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij uitgebreid ingaan op het project, inclusief de uitdagingen die het met zich meebrengt en de voorzorgsmaatregelen die wij treffen om het project zorgvuldig uit te voeren. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen en eventuele aandachtspunten te delen.

Verder geven we per gebied specifieke toelichting op de situatie, effecten en voorzorgsmaatregelen. Inwoners van Onnen worden persoonlijk uitgenodigd voor de informatieavond op 29 mei in De Tiehoef in Onnen en omwonenden Westerbroek worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomst op 5 juni in Aalmanshuus in Westerbroek.

Wilt u de bijeenkomst ook bijwonen? Dat kan. Aanmelden kan via de twee aanmeldformulieren op www.waterbedrijfgroningen.nl/tlonnen

Laatste nieuws