Boominspecteurs op pad om zieke iepen op te sporen

10 juni 2024

Vanaf eind juni kun je weer op verschillende plekken in de provincie Groningen iepen tegenkomen met
roze gekleurde stippen. Dit zijn in veel gevallen zieke iepen, die zijn gemarkeerd door de inspecteurs van
Landschapsbeheer Groningen. Zij voeren in opdracht van Stichting Groninger Bomenwacht de
iepziektebestrijding uit voor veel bomenbeheerders in onze provincie.

Boominspecteurs van Landschapsbeheer Groningen doen twee keer per jaar een inspectieronde langs alle
iepen van de deelnemende gemeenten. Zieke iepen moeten snel en zorgvuldig worden verwijderd om te
voorkomen dat ze gezonde bomen in de buurt besmetten. Zo houden we samen de iepziekte onder
controle en kunnen we de karakteristieke iepen in onze provincie behouden. Het percentage zieke iepen is
in de afgelopen tien jaar teruggebracht van tien procent naar minder dan één procent! Niet alleen de
gemeentelijke bomen worden tijdens deze opsporing meegenomen. Ook particuliere bomen worden
geïnspecteerd op iepziekte.

Help, ik heb een zieke iep! Wat nu?
Heb je iepen in de tuin of op het erf? Dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij jou langskomen. Als ze
zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gekleurde stip. Ook wordt dan gevraagd een
verklaring te tekenen waarmee je afstand doet van de zieke boom of bomen en het daarbij vrijkomende
hout. Ben je niet thuis, dan vind je een brief in de bus met het verzoek deze verklaring zo spoedig mogelijk
op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd worden om verdere
besmetting te voorkomen. Vervolgens zal binnen 10 werkdagen de boom worden weggehaald en het
iepenhout afgevoerd. In geval van een zogenaamde ‘broedboom’, die heel snel voor een grote verspreiding
kan zorgen, is dat binnen 3 werkdagen. In beide gevallen zijn daar voor jou als particulier geen kosten aan
verbonden.

Heb je zieke iepen op het erf en is er nog niemand langs geweest? Of heb je zieke of dode iepen in jouw
gemeente gezien, die nog niet zijn gemerkt? Meld ze dan aan bij Stichting Groninger Bomenwacht.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Groninger Bomenwacht op
stichtinggroningerbomenwacht.nl of neem contact op via 050 – 534 51 99 of
info@groningerbomenwacht.nl.

Laatste nieuws